ดูแลคอมก่อนจะโดนบุก

posted on 30 Aug 2008 19:37 by mrwar in TALK

Talk: เรื่องราวไม่ค่อยเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองสักเท่าไหร่ แต่ก็สำคัญสำหรับวอร์ทีเดียวเมื่อไม่นานมานี้ก็บุกเข้าเครื่อง เพราะความไม่โดนมานานเลยไม่คิดอัพเรื่องนี้เอาไว้ แต่ไหนๆก็โดนแล้วไปเอาข้อมูลมาเผยแผ่ให้ได้ เชิญอ่านเลยจ้า

Cradit :  ThaiCERT: Thai Computer Emergency Response Team

...................................................................................................

ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เกือบทุกคนเคยประสบมาแล้ว ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าท่านจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกไวรัส คอมพิวเตอร์คุกคามระบบมาแล้ว แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าในความจริงแล้วไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคามระบบของท่านได้อย่างไร วิธีแก้ไขระบบที่ถูกคุกคามเป็นอย่างไร และที่สำคัญคือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบของท่านปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ผมขอนำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างพอเป็น สังเขป เพื่อให้ท่านสามารถป้องกันระบบจากการถูกไวรัสคอมพิวเตอร์คุกคามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร


ในอดีต คำว่า "ไวรัสคอมพิวเตอร์" เป็นนิยามของโปรแกรมที่สร้างปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถแพร่กระจายตัวเองจากไฟล์หนึ่งไปยังไฟล์อื่นๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถแพร่กระจายข้ามเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการที่ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถแพร่กระจายข้ามเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นั้น มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ใช้นำไฟล์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ไปใช้บนเครื่อง คอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น นำแผ่น diskette หรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่มีไฟล์ของไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่มาใช้งาน เป็นต้น


อย่าง ไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปไวรัสคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนารูปแบบ เทคนิคการแพร่กระจาย ความสามารถ รวมทั้งความรุนแรงในการก่อความเสียหายให้ระบบ ที่แตกต่างไปจากเดิมมาก ดังนั้น ปัจจุบันคำว่า "ไวรัสคอมพิวเตอร์" จึงมีความหมายที่กว้างขึ้นไปจากเดิมและมีการบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ว่า "มาลแวร์ (Malware: Malicious Software)" ซึ่งหมายถึงชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับการจัดทำขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอาจมีความสามารถในการเคลื่อนที่จากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งได้ด้วยตัวเอง


นั่น คือ ปัจจุบัน "ไวรัสคอมพิวเตอร์" ถูกนำมาใช้ในความหมายของ "มาลแวร์" กันอย่างกว้างขวาง (ในบทความนี้ก็เช่นเดียวกัน) ซึ่งนอกจากจะหมายถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ในรูปแบบก่อนๆ แล้วนั้น ยังรวมไปถึง (หรืออาจประกอบมาจากส่วนประกอบที่กล่าวถึงข้างล่างนี้)

- หนอนอินเทอร์เน็ต (Internet Worm) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมที่ออกแบบมาให้สามารถแพร่กระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ได้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อี-เมล์ หรือ การแชร์ไฟล์ ทำให้การแพร่กระจายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง
- โทรจัน (Trojan) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมที่ออกแบบมาให้แฝงเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อื่นในหลากหลาย รูปแบบ เช่น โปรแกรม หรือ การ์ดอวยพร เป็นต้น เพื่อดักจับ ติดตาม หรือควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกคุกคาม
- โค้ด Exploit ซึ่งหมายถึง โปรแกรมที่ออกแบบมาให้สามารถเจาะระบบโดยอาศัยช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการหรือ แอพพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนระบบ เพื่อให้ไวรัสหรือผู้บุกรุกสามารถครอบครอง ควบคุม หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดบนระบบได้
- ข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax) ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของการส่งข้อความต่อๆ กันไป เหมือนกับการส่งจดหมายลูกโซ่ โดยข้อความประเภทนี้จะใช้หลักจิตวิทยา ทำให้ข่าวสารนั้นน่าเชื่อถือ ถ้าผู้ที่ได้รับข้อความปฏิบัติตามอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ คอมพิวเตอร์ เช่น การให้ลบไฟล์ข้อมูลที่จำเป็นของระบบปฏิบัติการโดยหลอกว่าเป็นไวรัส คอมพิวเตอร์ ทำให้ระบบปฏิบัติการทำงานผิดปกติ เป็นต้น

หมายเหตุ: เมื่อกล่าวถึง hoax จึงขอนำเสนอความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของ hoax อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่พบเห็นได้มากขึ้น เรื่อยๆ ในปัจจุบัน นั่นคือ "Phishing" ซึ่งเป็นการปลอมแปลงอี-เมล์ (E-mail Spoofing) และทำการสร้างเว็บไซต์ปลอมที่มีเนื้อหาเหมือนกับเว็บไซต์ของจริงและมี Address ใกล้เคียงกับเว็บไซต์จริง เพื่อทำการหลอกลวงให้เหยื่อหรือผู้รับอี-เมล์เปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงิน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ อาทิ ข้อมูลของหมายเลขบัตรเครดิต บัญชีผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคามระบบได้อย่างไร

โดยปกติแล้วไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าคุมคามระบบได้เนื่องจากสาเหตุหลักๆ 3 ประการ คือ

1) มีการเรียกใช้งานไฟล์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่

ในส่วนของสาเหตุจากการที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกใช้งานไฟล์ที่มีไวรัส คอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่แล้วทำให้ระบบถูกไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคามได้นั้น เป็นสาเหตุซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี นอกจากการฝังตัวอยู่กับไฟล์ของผู้ใช้งานซึ่งเป็นรูปแบบของไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบยุคต้นๆ แล้วนั้น ในปัจจุบันไวรัสคอมพิวเตอร์มักจะใช้หลักจิตวิทยาที่เรียกว่า Social Engineering เพื่อทำการล่อลวงให้ผู้ใช้งานเรียกเปิดไฟล์ที่เป็นไวรัส เช่น แฝงมาในรูปแบบของโปรแกรมการ์ดอวยพร หรือ โปรแกรม screen saver หรือ แฝงอยู่ในไฟล์ที่ได้รับมาจากบุคคลที่ผู้ใช้รู้จัก ซึ่งผู้ใช้อาจจะได้รับมาทางอี-เมล์ที่มีการปลอมแปลงว่ามาจากบุคคลที่ผู้ใช้ รู้จัก หรือไวรัสอาจแฝงอยู่ในรูปแบบของ link ในอี-เมล์หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่หลอกลวงให้ผู้ใช้ click เพื่อเรียกใช้งาน เป็นต้น

2) ระบบที่ไม่มีการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus หรือมีการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus แต่ไม่ได้ทำการ update ฐานข้อมูลไวรัส


สำหรับสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งของการที่ระบบถูกไวรัสคอมพิวเตอร์คุกคามคือ การที่ระบบไม่มีการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus หรือมีการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus แต่ไม่ได้ทำการ update ฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซอฟต์แวร์ Anti-Virus ส่วนใหญ่จะสามารถต่อต้านการคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรมรู้จักซึ่ง จะได้รับการจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Definition Database) ซึ่งจำเป็นต้องมีการ Update ฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้โปรแกรมรู้จักและสามารถต่อ ต้านไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ๆ ได้ บางท่านอาจมีความเชื่อที่ผิดๆ ว่าหากมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Anti-virus บนระบบแล้วไวรัสคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเข้ามาคุกคามระบบได้ ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ระบบจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวอยู่ แต่หากไม่มีการ update ฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือ ไม่มีการใช้งานซอฟต์แวร์ Anti-virus เพื่อตรวจสอบโดยละเอียดว่าระบบปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอแล้ว นั้น ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็ยังอาจสามารถเข้ามาคุกคามระบบได้ ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ซอฟต์แวร์ Anti-virus จะได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสมทุกประการ แต่ระบบก็ยังอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกคุมคามอยู่หากระบบมีช่องโหว่ (Vulnerbilities) ซึ่งจะกล่าวถึงในช่วงต่อไป


3) ระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนระบบมีช่องโหว่ (Vulnerbilities) พร้อมทั้งระบบมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

สำหรับสาเหตุในส่วนของการที่ระบบมีช่องโหว่นั้นยังไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจและ ตระหนักถึงกันอย่างถ่องแท้มากนัก ในความเป็นจริง ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนระบบมักจะมีช่องโหว่อยู่ทั้งสิ้น ซึ่งมักจะมีผู้ค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆ ของระบบอยู่เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ช่องโหว่ (vulnerbilities) มีความหมายคล้ายๆ กับ จุดบกพร่อง (Bugs) ของระบบ โดยรวมๆ ช่องโหว่หมายถึง การที่ระบบมีช่องทางให้ผู้โจมตีสามารถเข้ามาครอบครอง ควบคุมการทำงาน นำไวรัสคอมพิวเตอร์มาเรียกใช้งาน หรือ ทำการบางอย่างบนระบบได้ ในกรณีที่ท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ท่านสามารถตรวจสอบว่าระบบของท่านมีช่องโหว่อะไรบ้างได้โดยการเรียกใช้งาน Windows Update หรือ browse ไปที่ http://windowsupdate.microsoft.com/ ท่านอาจพบว่าระบบของท่านมีช่องโหว่ที่ร้ายแรงมากมาย ซึ่งช่องโหว่เหล่านี้เป็นช่องทางให้ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือผู้ไม่ประสงค์ดี สามารถเข้ามาในระบบของท่านผ่านเครือข่ายได้ การที่ระบบมีช่องโหว่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่า "อยู่ดีๆ ก็ติดไวรัส" นั่นเอง นอกจากนี้การใช้งานระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ในบางลักษณะก็ทำให้เกิดช่อง โหว่ได้ เช่น การให้โปรแกรมเปิดอ่านอี-เมล์และไฟล์ที่แนบมาโดยอัตโนมัติ การอนุญาตให้บุคคลอื่นนำไฟล์มาติดตั้งบนระบบได้ (Full-Right File Sharing) เป็นต้น

การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์

การแก้ไขระบบที่ถูกไวรัสคอมพิวเตอร์คุกคามนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับไวรัส ที่เข้ามาคุกคามระบบ ดังนั้นก่อนอื่นท่านจะต้องทราบก่อนว่าไวรัสอะไรเข้ามาอยู่บนระบบของท่าน ส่วนใหญ่ระบบที่ถูกไวรัสคอมพิวเตอร์คุกคามคือระบบที่ไม่มีการใช้งานโปรแกรม Anti-virus หรือมีการใช้งานโปรแกรม Anti-virus แต่ไม่ได้ทำการ update ฐานข้อมูลไวรัส ดังนั้นการจะทราบถึงว่าไวรัสอะไรอยู่ในระบบได้นั้น ท่านสามารถเลือกใช้วิธีการต่อไปนี้


- นำเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่มีซอฟต์แวร์ Anti-virus ติดตั้งอยู่และได้รับการ update ฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยและผ่านการตรวจสอบแล้วว่าระบบปราศจากไวรัส คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบว่าระบบของท่านถูกไวรัสอะไรคุกคาม (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบไวรัสโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ อื่นด้วยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องผ่านเครือข่าย (หรือการต่อสาย Cross) สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ เช่น ThaiCERT ฯ)
- ใช้บริการระบบตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ (ฟรี) เช่นที่ http://housecall.trendmicro.com/housecall/ หรือ http://www.pandasoftware.com/products/activescan/ เป็นต้น จุดอ่อนของวิธีนี้คือการตรวจสอบอาจทำได้ไม่เร็วนักเนื่องจากความล่าช้าของ เครือข่าย นอกจากนั้นระบบเหล่านี้อาจไม่ทำงานบนระบบของท่านที่มีซอฟต์แวร์ Anti-virus ยี่ห้ออื่นติดตั้งอยู่ และยิ่งไปกว่านั้น ไวรัสบางชนิดทำให้ระบบของท่านไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้เลย

บาง ท่านอาจสงสัยว่าทำไมไม่ใช้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ Anti-virus และ/หรือ update ฐานข้อมูลไวรัส และเรียกใช้งานโปรแกรมดังกล่าว เพื่อทำการตรวจหาไวรัสบนระบบของท่าน จุดอ่อนของวิธีนี้คือเมื่อระบบของท่านถูกไวรัสคุกคาม ไวรัสอาจทำการปิดกั้นหรือขัดขวางระบบทำให้ท่านไม่สามารถติดตั้งหรือเรียกใช้ งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ หรืออาจทำให้ซอฟต์แวร์ Anti-virus ทำงานขัดข้องหรือบกพร่องได้


เมื่อทราบว่าระบบติดไวรัสชนิดใดแล้ว ให้ทำการจัดหาโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวนั้นๆ (Fix Tool) มาใช้กำจัดไวรัสบนระบบของท่าน ซึ่งท่านสามารถ download โปรแกรม Fix Tool เหล่านี้มาใช้งานได้ฟรีจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น http://securityresponse.symantec.com/avcenter/tools.list.html หรือ http://www.pandasoftware.com/download/utilities/ เป็นต้น ท่านอาจจะต้องทำให้ระบบปฏิบัติการของท่านทำงานใน Safe Mode (ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อที่จะให้โปรแกรม Fix Tool เหล่านี้ทำงานได้อย่างมีความถูกต้องสูงสุด
เมื่อกำจัดไวรัสบนระบบของท่าน หมดแล้ว ให้ทำการตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของท่านมีช่องโหว่ที่ critical อยู่หรือไม่ ถ้ามี ให้ทำการแก้ไข ซึ่งการตรวจสอบและแก้ไข โดยปกติทำได้โดยการ browse ไปที่ http://windowsupdate.microsoft.com/ เมื่อแก้ไขช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการเสร็จแล้ว ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม Anti-virus และ/หรือ update ฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยที่สุด และเรียกใช้งานโปรแกรมดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบระบบของท่านโดยละเอียดอีก ครั้งหนึ่งว่าปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์แล้ว


โดยสรุปแล้ว ขั้นตอนคร่าวๆ ในการแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ


1. ตรวจสอบว่าระบบติดไวรัสอะไร โดยการใช้โปรแกรมสำหรับตรวจสอบไวรัสซึ่งอาจทำได้โดยการอาศัยเครื่อง คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเข้ามาต่อพ่วงเพื่อช่วยในการตรวจสอบ หรืออาศัยระบบการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บ (Web-based virus scan engine)
2. Download โปรแกรมสำหรับแก้ไขไวรัสที่ตรวจพบมาใช้กำจัดไวรัส
3. อุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ
4. Update ฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรม Anti-virus แล้วใช้โปรแกรมทำการตรวจหาไวรัสบนระบบอีกครั้ง

การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ท่านควรปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบของท่านถูกไวรัส คอมพิวเตอร์คุกคาม (ข้อควรปฏิบัติ 2 ประการแรก เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด)

1. ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus บนระบบของท่าน และ
@ ทำการ update ฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรมอยู่เสมอ (เลือกใช้งาน feature การ update ฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายโดยอัตโนมัติของโปรแกรม ถ้ามี)
@ เรียกใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาไวรัส ทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นหรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
@ เรียกใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาไวรัส อย่างละเอียด บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน อย่างสม่ำเสมอ เช่น 1 ครั้งต่อสัปดาห์
หมายเหตุ : หากท่านไม่ต้องการที่จะเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์ Anti-virus อย่างน้อยท่านควรจัดหาซอฟต์แวร์ Anti-virus ที่เป็น Freeware มาติดตั้งและใช้งาน ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ฟรีดังกล่าว ได้แก่ Avast Anti-Virus Free Home-Edition (http://www.avast.com) และ AVG Anti-Virus Free Edition (http://free.grisoft.com)
2. ตรวจสอบและอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งท่านสามารถทำได้โดยการ browse ไปที่ http://windowsupdate.microsoft.com/ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ที่ critical ของระบบ
3. ปรับแต่งการทำงานของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บนระบบให้มีความปลอดภัยสูง เช่น
@ ปรับแต่งไม่ให้โปรแกรมที่ใช้อ่านอี-เมล์เช่น Microsoft Outlook ทำการเปิดไฟล์ที่แนบมากับอี-เมล์ (attachment) อย่างอัตโนมัติ
@ ปรับ Security Zone ของ Microsoft Internet Explorer ให้เป็น High Security โดยปรับแต่งที่ Internet Option ของโปรแกรม Internet Explorer
@ ไม่ควรอนุญาตให้โปรแกรม Microsoft Office เรียกใช้งาน Macro
@ เปิดใช้งานระบบ Firewall ที่ built-in อยู่บนระบบปฏิบัติการ MS Windows XP
@ งดใช้ Feature การ share ไฟล์ผ่านเครือข่าย หากไม่มีความจำเป็น
4. ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอ่านอี-เมล์ และการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
@ หลีกเลี่ยงการเปิดอ่านอี-เมล์และไฟล์ที่แนบมากับอี-เมล์ จนกว่าจะรู้แหล่งที่มา
@ หลีกเลี่ยงการเปิดอ่านอี-เมล์ที่มีหัวเรื่องที่เป็นข้อความจูงใจเช่น ภาพเด็ด รหัสผ่าน คุณถูกรางวัล เป็นต้น
@ ตรวจสอบหาไวรัสบนสื่อบันทึกข้อมูล ทุกครั้งก่อนเรียกใช้งานไฟล์บนสื่อนั้นๆ
@ ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกๆ เช่น .pif รวมทั้งไฟล์ที่มีนามสกุลซ้อนกันเช่น .jpg.exe, .gif.scr, .txt.exe เป็นต้น
@ ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูล ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และหลีกเลี่ยงการใช่สื่อบันทึกข้อมูลร่วมกับบุคคลและระบบอื่นๆ
@ ถือคติพจน์ว่า "ไม่ใช้แผ่นมั่ว ไม่ชัวร์อย่าเปิด"
5. สำรองข้อมูลที่สำคัญบนระบบอยู่เสมอ ข้อนี้ไม่ได้เป็นการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แต่เป็นข้อควรปฏิบัติที่ท่านควร ทำ เพราะไม่มีระบบใดที่ปลอดภัย 100 % วันดีคืนดี ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านอาจเกิดการล่มและไม่สามารถกู้คืนมาได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลเกิดการชำรุด หรือระบบอาจถูกไวรัสที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนคุกคามร้ายแรง เป็นต้น

Comment

Comment:

Tweet

#29 By (119.82.99.4|148.251.92.48, 119.82.99.4) on 2014-07-29 01:07

#28 By (119.82.99.4|148.251.92.48, 119.82.99.4) on 2014-07-29 01:06

#27 By (119.82.99.4|148.251.92.48, 119.82.99.4) on 2014-07-29 01:05

#26 By (67.53.155.2|148.251.91.38, 67.53.155.2) on 2014-07-27 20:59

#25 By (79.113.114.6|148.251.91.38, 79.113.114.6) on 2014-06-25 11:40

#24 By (46.164.145.78|148.251.92.48, 46.164.145.78) on 2014-06-22 13:25

#23 By (46.164.145.78|148.251.92.48, 46.164.145.78) on 2014-06-22 13:18

#22 By (202.75.100.22|148.251.92.48, 202.75.100.22) on 2014-05-08 14:05

#21 By (202.75.100.22|148.251.92.48, 202.75.100.22) on 2014-05-08 14:03

#20 By (178.249.14.4|178.249.14.4) on 2014-05-01 15:41

#19 By (178.249.14.4|178.249.14.4) on 2014-05-01 15:40

#18 By (91.219.255.50|178.63.0.194, 91.219.255.50) on 2014-05-01 12:55

#17 By (92.39.247.14|92.39.247.14) on 2014-05-01 11:14

#16 By (92.39.247.14|92.39.247.14) on 2014-05-01 11:13

bvyddnsxbs, <a href="http://shenandoahtreefarm.com/">Cambogia Garcinia</a>, AvQfMMF, Cambogia Garcinia, vsDAjdI, http://shenandoahtreefarm.com/ Garcinia Cambogia Weight Loss, lSAvbMd, <a href="http://certifiedknowledge.org/">buy viagra</a>, NinDQyw, buy viagra, Hxweelt, http://certifiedknowledge.org/ buy viagra, pMzjrbk, <a href="http://lgbtqnews.com/">Hour faxless payday loan</a>, KXalUEa, Top direct lenders for payday loans, tuNhXZA, http://lgbtqnews.com/ Payday loans no credit check, BKYxPuE, <a href="http://paydayloanslearning.com/">Online payday loans direct lenders</a>, FadQnOs, Bad credit rating payday loans, DgcbwXK, http://paydayloanslearning.com/ Iowa cash advance and payday loans, MByjyPP, <a href="http://klonopinreading.com/">Klonopin</a>, LJZHydQ, Buy Klonopin, sBJmDxl, http://klonopinreading.com/ Generic Klonopin, LyrjRPk, <a href="http://onvolumepills.com/volume%2520pills-common-questions-and-answers.html">volume pills</a>, GSnfQrg, volume pills, aRrwuEU, http://onvolumepills.com/volume%2520pills-common-questions-and-answers.html volume pills, BuMNYDa.

#15 By tuzourmx (173.44.37.226|173.44.37.226) on 2014-01-15 14:31

Are you willing to get resume writing service "prime-resume.com", which conform the area of study you desire?. You can trust our resume writers, as you rely on yourself. Thanks because it’s the useful fact

#14 By up here (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-20 01:33

Don’t know which company to pick to obtain assistance from? Look through OvernightEssay testimonials "best-essay-sites.com", and reach a sound decision.

#13 By this site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-08 06:28

Link building issues at blog posting services "topqualitybacklinks.com" suppose to be efficient for ranking raising. Therefore, I use it continuously and it really help me a lot!

#12 By blog posting services (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-14 13:42

Is your website stuck because of not very high PR? Do you really guess it is over? Probably, but blog commenting service "marketingslinks.com" will do everything especially for you!

#11 By blog commenting service (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-06 04:16

A lot of term papers writing service offer information just about this post, thus buy essay or buy a research paper to know more about this good topic.

#10 By IleneCARTER21 (31.184.238.21) on 2012-01-23 13:33

ท่านวอร์ ยู้ฮู
มองไปตรงคอมเมนต์แอบรู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนบ้า เมนต์อะไรไปบ้างเนี่ย-_-"

เอนทรี่หลังอันนี้ไปแล้วหรอ?
อย่างไรก็ตามท่านก็แวะเวียนมาเยี่ยมบ้างน้า
สงกรานต์แล๊วขันน้ำ ดอกมะลิ ปืนฉีดน้ำ
แฮปปี้สงกรานต์ย้อนหลังนะคะ
อย่าลืมแฟนๆบล็อกไปซะก่อนนะคะ

ปล.วันหลังกีวี่ส่งเป็นemsดีกว่ามั้ย?

#9 By Giwi on 2009-04-18 23:26

http://www.globalfashionreport.com/?l=th&a=343677

#8 By (202.176.86.38) on 2008-11-26 13:31

อิอิ
อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาเลย
เริ่มจะเรียนหนักแล้วเหมือนกันนนน
แต่คงไม่หนักเท่างานคุณวอร์555
เรียนยังไงก็น่าจะสบายกว่า(ป่าวนะ?)
สู้ๆนะค่า
เป็นกำลังใจให้น้าconfused smile
ช่วงนี้หนาวแล้ว(แต่วันนี้ไม่หนาวเลย ร้อนด้วยซ้ำ)
ดูแลสุขภาพด้วยนะ
วันไหนกีวี่เลิกเร็วคงได้คุยกัน

ปล.อ่านIf u have a ready mind จบแล้ว
แต่ไม่ค่อยgetยังไงไม่รู้สิ555+

#7 By Giwi on 2008-11-17 16:01

...
อ่านจบหมดแล้ว^^

ก่อนอื่นกีวี่ขอบคุณคุณวอร์นะที่แนะนำเรื่องนี้ให้ อ่านๆตอนแรกคิดว่ามันคงDarkมาก
แต่ไม่รู้ทำไมกีวี่คิดว่ามันค่อนข้างโรแมนติกอยู่ไม่น้อยเลย
อ่านจบแล้ว...อยากคุยๆๆๆ
วันนี้คงเมนต์ยาวหน่อย ยังไงขอรบกวนสถานที่ไว้ ณ ที่นี้เลยนะคะ555+

สำหรับเรื่องนี้ จุดที่กีวี่ชอบคือความมีเหตุมีผลของตัวละคร และนิสัยความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนที่บรรยายออกมา
กีวี่ไม่ชอบเรื่องที่ไม่มีเหตุผล และเรื่องนี้ดูจะได้จุดนี้ไปเต็มๆ
ตอนแรกที่กีวี่รู้ว่าแฮร์รี่โดนอะไรไปบ้าง ก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเลย รู้สึกว่าเขาบรรยายดี แบบpanicตามแฮร์รี่ไปเลยจริงๆ
ชอบทุกคนเลยจริงๆ ไม่มีใครทำตัวแบบ...แบบงี่เง่าอ่ะ แบบที่ทำให้คนอ่านหงุดหงิดใจ
ชอบรอนที่เป็นเพื่อนที่ดีสมกับการเป็นเพื่อนซี้ที่สุดและกริฟฟินดอร์ ชอบเฮิร์มที่เข้ามากอด ตอนแรกใจหายแว้บ..กลัวว่าทุกคนจะกลัวแฮร์รี่กันไปหมด ชอบลูปินที่อบอุ่นอ่อนโยน ชอบสเนปที่ตรงไปตรงมา ชอบcaveoที่ทำตัวน่ารำคาญได้สมจริงสมจัง555 ชอบเดรโกที่คอยดูแลแฮร์รี่ ชอบความรู้สึกข้างในที่มี ยิ่งอ่านsideนะคุณวอร์ โอ้ย ยิ่งแบบเข้าใจอ่ะ กีวี่ชอบความรู้สึกนี้นะ ชอบที่เดรกเป็นเด็กเตรียมตัวมาดีด้วย!!!555+
ที่สำคัญ แฮร์รี่น่ารักมากก(ใช้คำนี้ดูไม่ค่อยเหมาะนะ) จุดที่ชอบเกี่ยวกะแฮร์รี่มากที่สุด คือ ความเข้มแข็งในจิตใจ...
ไม่ใช่ว่าจะร้องไห้ไม่ได้ แต่ในที่สุดต้องควบคุมตัวเองให้ได้
ต้องcharacterงี้สิ ถึงสมกับเป็นเด็กชายผู้รอดชีวิต...

กีวี่มีเรื่องจะสารภาพนิดนึงแหละท่าน คือตอนจบ ตรงที่sparkไปตามผิวของทั้งคู่ กีวี่จับประเด็นไม่ได้อ่ะ ว่าเขาจะสื่ออะไร ฮือๆๆๆ เศร้าใจ เสียมู้ดหมดเลย เข้าใจมาทั้งเรื่อง ไม่เข้าใจparagraphจบเนี่ย เหอะๆ

สำหรับตอนที่ชอบที่สุด ขอ2ตอนพอนะ ไม่งั้นจะยาวเกินไป555 เกรงใจ
..."I request an adjournment," Dumbledore calm voice rose above the chatter in the room.

"Request denied," ...อ่านแล้วใจกีวี่ลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยจริงๆ แบบเฮ้ย บ้าหรอ! อย่านะ เป็นไปไม่ได้! 555+ ตกใจสุดๆ พออ่านประโยคถัดมา กว่าความคิดจะผ่านไปยังhigher brainของกีวี่และแปลออกมาได้ sad smile ชอบจริงๆ เวลาตัวเองโดนหลอกเนี่ย555
อีกตอนคือที่แฮร์รี่ตื่นมาพร้อมกลิ่นเบคอนอ่ะ รู้สึกตอนนั้นหวานเหลือเกินcry

ที่วอร์บอกว่าอ่านแล้วอย่าลืมมาคุยให้ฟังยาวๆ
กีวี่ว่าวันหลังท่านต้องไม่กล้าบอกอีกแน่เลย กีวี่พูดมากจริงๆwink

ถ้ารบกวนขอโทษด้วยน้าและขอบคุณอีกครั้ง

#6 By Giwi on 2008-11-12 16:00

ไม่เหลือเลย
แต่กีวี่ไม่มีLJ ไม่แน่ว่าสมาชิกLJอาจจะเข้าได้ก็ได้ค่ะ
ท่านจีนกะท่านวีว่า ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย แต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวอ่ะ ถ้าเจอกีวี่ก็อยากจะขอบคุณrecท่านทั้งสองเหมือนกัน จิ๊กมาอ่านตั้งเยอะแล้วยังไม่เคยเจอกันเลย
ยังไงถ้าท่านวอร์เจอ ก็... ก็รบกวนด้วยนะคะ5555+

ที่อยากอ่านdropdeadเพราะ อ่านเดรโกวีล่าแล้ว ก็อยากลองอ่านมุมที่แฮร์รี่เป็นวีล่าดูบ้าง

Alijot นี่add favในเครื่องอยู่แล้วค่ะ แต่มันเยอะมากจริงๆนะ เยอะจนแบบ...ไม่รู้จะจิ้มเรื่องไหนขึ้นมาก่อนดีเลย555 ขอบคุณท่านวอร์ที่แนะนำแนวelf(กีวี่มองข้ามไปเลย) และCorruption Seriesด้วยค่า ไปเก็บมาเรียบร้อย^^ ไม่รู้ว่าจะอ่านจบเมื่อไรนะนี่ มันช่างยาวจริงๆ แต่ท่านวอร์แนะนำขนาดนี้ คงไม่พลาดแน่นอน confused smile

#5 By Giwi on 2008-11-09 14:21

โอ้~ ขอบคุณสำหรับคำชมมากๆค่ะ
^^;

บล็อกหนูก็คงจะเขียนแต่เรื่องแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะ แต่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ พอดีว่าเพิ่งเปิดบล็อก ยังย้ายข้อมูลมาไม่หมด

ส่วนบล็อกนี้ หนูขอแอดได้มั้ยเนี่ย ฟิคเยอะดี 55+
(ปกติไม่มีเวลาหาฟิคอ่านเอง เลยไม่ค่อยได้อ่าน อย่างมากก็แค่อ่านใน harrypotterfanfiction.com ไม่ก็ fanfiction.net)


อ้อ เอนทรี่นี้..สาระก็ไม่ใช่น้อยเช่นกันนะ ^^;

#4 By HeDw!g on 2008-11-08 18:20

ดีใจๆๆๆ
มีเพื่อนมาตอบอย่างนี้เราก็มีความสุขเหมือนกันค่ะ

คุณวอร์เคยอ่าน Drop dead gorgeous ของท่านมายายังคะ?
ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะ
คือกีวี่เก็บไม่ทันอ่ะ sad smileอยู่ๆมันก็หายเกลี้ยงจากสารบบในเน็ตไปเลย (คาดว่าคุณมายาแกคงเก็บด้วยเหตุผลอะไรซักอย่าง)
คุณวอร์พอจะรู้มั้ยว่าไปหาได้จากไหนดี??

เอลฟ์หรอคะ? เอลฟ์นี่หมายถึงของ LOTR รึป่าวเอ่ยย

ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเมนต์confused smileและให้แอดค่ะ

#3 By Giwi on 2008-11-07 17:00

ขอบคุณมากอีกครั้งนะคะ

ปล.เราขออนุญาตแอกบล็อกได้มั้ยเอ่ย?

#2 By Giwi on 2008-11-05 17:02

5555+
ขอบคุณนะคะ
เราตอบคุณwarไว้ในกระทู้ด้วยง่ะ
ไม่รู้เห็นรึยังเอ่ย??

จะบอกว่าขอบคุณrecฟิกดีๆเหมือนกันนะ
start with a spinกะจะอ่านอยู่ตามที่คุณwarแนะนำ
แต่เพิ่งอ่านveela enigmaจบเมื่อวานเอง
เรื่องนี้คุณwarอ่านแล้วแน่เลย^^
เพราะเรื่องนี้ทำเรานอนไม่พอมาหลายคืนเลย ง๊วงง่วง
ยังไงติดSWASไว้ก่อนนะคะ

ปล.เราแอดคุณwarด้วยเมลที่ทิ้งไว้ในกระทู้เก่าๆด้วยอ่ะ ไม่ทราบว่ายังใช้เมลเดิมอยู่ป่าวคะ?

ขอบคุณอีกทีสำหรับเมนต์ในบล็อกนะbig smile

#1 By Giwi on 2008-10-31 13:01